Cena zabiegu deratyzacji zależą od rodzaju i powierzchni obiektu.

Rodzaj urządzenia

Cena brutto

Tacka z trutką

4-7 zł (1 punkt deratyzacyjny)*

Karmnik deratyzacyjny (plastikowy) na myszy

8-12 zł (1 punkt deratyzacyjny)*

Chwytacz gryzoni (metalowy) na myszy

25-40 zł (1 punkt deratyzacyjny)*

Karmnik deratyzacyjny (plastikowy) na szczury

15-20 zł (1 punkt deratyzacyjny)*

Chwytacz gryzoni (metalowy) na szczury

40-60 zł (1 punkt deratyzacyjny)*

Dojazd do klienta, doradztwo, kontrola pomieszczeń, wyznaczenie punktów krytycznych, rozstawienie/montaż sprzętu

od 100 zł + koszt wykładanych trutek lub ustawionych pułapek

Dojazd do klienta w celu utylizacji złapanych lub zatrutych gryzoni, uzupełnienie trutki, demontaż ustawionego sprzętu

 od 90 zł

Kontrola stanu obiektu (bez przeprowadzania deratyzacji)

70 zł (ryczałt)

Dojazd do klienta poza granicami Warszawy (max. 30 km od Warszawy)

Dopłata 30 zł

* koszt wykładanych trutek lub ustawionych pułapek