Ćmianki i ich zwalczanie

Ćmianki (Psychoda) są drobnymi (1-4 mm) muchówkami, ściśle związanymi ze środowiskiem wodnym. Larwy wymagają do rozwoju miejsc bardzo wilgotnych i bogatych w organiczne substancje pochodzenia roślinnego, dlatego większość gatunków z rodziny ćmiankowatych (Psychodidae) zasiedla wilgotne środowiska leśne. Osobniki dorosłe prowadzą nocny tryb życia. W ciągu dnia są nieaktywne i pozostają w zacienionych miejscach. Wieczorem ćmiankowate gromadzą się w dużych chmarach w roślinności wzdłuż strumieni, szczególnie tych o płytkim dnie, pełnym gnijących resztek.
Pospolita ćmianka (Psychoda alternata) przystosowała się do najróżniejszych miejsc, od nieczystości zebranych w zewnętrznych toaletach i szambach do piwnic, łazienek, toalet i kuchni w domach i mieszkaniach, gdzie rozwija się dobrze wokół przeciekających rur odpływowych. Larwy ćmianki zasiedlają często oczyszczalnie i stacje filtrów. Ćmianka ta ściśle związała się z aktywnością człowieka, jest więc owadem synantropijnym. W warunkach naturalnych niszami tej muchówki są wilgotne zagłębienia i dziuple w drzewach, muł wokół płytkich kałuż i podobne miejsca bogate w resztki organiczne.
Dorosłe ćmianki są drobne, od 2 do 5 mm długości, z jasnobrązowym lub brązowym ubarwieniem ciała i skrzydeł. Mają krótki ssąco-liżący aparat gębowy, ale nim nie kłują.
Dorosłe ćmianki słabo latają. Bardzo aktywne są nocą, gdy wiatr jest słaby. Wlatują wtedy do mieszkań, przyciągane przez światło. A w budynku inwentarskim, szczególnie zaniedbanym, z przeciekającymi przewodami wodociągowymi, łatwo znajdują miejsca do rozmnażania się.
Larwy ćmianek żerujące w płynnych nieczystościach są dla nas niezauważalne, natomiast dorosłe mogą pojawiać się w pomieszczeniach ludzkich i inwentarskich nawet w dużych ilościach i niepokoją swoją obecnością mieszkańców i zwierzęta. Ludzie, szczególnie uczuleni, przypadkiem wdychający części ciał martwych ćmianek, mogą cierpieć na astmę.
                                                                                           
                                                                                                   Profilaktyka i zwalczanie ćmianki

Jeżeli w pomieszczeniu inwentarskim ćmianki występują stale i licznie, wówczas można sądzić, że rozwijają się i rozmnażają się w budynku lub jego pobliżu. Należy znaleźć źródło szkodników i usunąć je mechanicznie. Jeśli larwy rozwijają się w kanałach ściekowych, należy wtedy szczotką drucianą usunąć biofilm pod kratką ściekową, który utworzył się w rurze kanalizacyjnej, po czym ściek wyparzyć wrzącą wodą. W ten sposób zniszczone zostaną larwy ćmianek, które odżywiają się galaretowatym biofilmem wyściełającym rury kanalizacyjne.
Osobniki dorosłe latające w pomieszczeniu mogą być usunięte za pomocą zabiegu zamgławiania ULV przestrzeni „na zimno” lub „na gorąco” dozwolonym pyretroidem.
W okolicy budynków inwentarskich należy zwalczać chwasty, które stanowią kryjówki dla dorosłych ćmianek. Można też przeprowadzić na zewnątrz budynków zabieg opryskiwania (dezynsekcji warszawa) miejsc, w których odpoczywają szkodniki. Stosuje się preparaty mikrokapsułkowane lub w formie proszku do sporządzania zawiesiny (WP).
Firma CleanSpot świadczy usługi z zakresy zwalczania ćmianek za pomocą zabiegu dezynsekcji warszawa. Stosujemy opryski tradycyjne oraz zamgławianie ULV.