Usuwanie owadów Warszawa

Owady zwalcza się (usuwa) za pomocą środków chemicznych, mechanicznych oraz biologicznych. Do grona szkodników zagrażających człowiekowi zaliczamy przede wszystkim pasożytnicze stawonogi (muchy, komary, pchły, wszy), karaczany (karaluchy, prusaki, pluskwy i wiele innych), oraz pasożyty magazynowe.

W procesie zwalczania insektów stosowane są m.in. metody chemiczne, które polegają na używaniu środków owadobójczych zwanych też insektycydami.

Karaczany (prusaki i karaluchy) i ich zwalczanie

Do walki z prusakami i karaluchami, oprócz środków owadobójczych stosowanych w formie oprysków, używa się również metody żelowej.

Jest to najbezpieczniejszy sposób dezynsekcji, dzięki czemu może być stosowana nawet w miejscach, w których inne metody stanowiłby zagrożenie (np. szkoły, restauracje, szpitale).

Substancja aktywna pod postacią żelu (bezwonny, najczęściej koloru brunatnego) dawkowana jest punktowo w niewielkich, ale licznych dawkach, w miejscach gromadzenia się insektów i na ich drodze.

Metoda ta wykazuje dużą skuteczność i ma działanie wielomiesięczne. Ponadto posiada dużą przewagę nad tradycyjną dezynsekcją opryskową i jest szczególnie wskazana w lokalach mieszkalnych.

Wykorzystywanie wysokich temperatur w walce z owadami

Większość owadów – szkodników preferuje temperatury w zakresie 13oC-35oC. Powyżej i poniżej tego zakresu możliwości rozwoju populacji szkodników są znacznie ograniczone, a temperatury ekstremalne powodują szybką śmierć owadów.

Wysoka temperatura może być stosowana w celu zwalczania owadów i roztoczy występujących w wielu zakładach przemysłu spożywczego i paszowego, w młynach, a także w niektórych towarach.

Jeśli temperatura zostanie sztucznie podniesiona w wyniku ogrzewania powyżej 35oC, wówczas szkodniki znajdą się w warunkach dla nich stresowych. Owady nie są odporne na ciepło, gdyż nie mają zdolności obniżania temperatury ciała. Po prostu, nie są zdolne do pocenia się i szybko giną, jeśli wystawione są na wysokie temperatury.

Drobne muszki (owocówki) i ich zwalczanie

Wywilżny, zwane popularnie muszkami owocowymi lub drozofilami, są zaliczane do muchówek krótkorogich. Bardzo często występują w miejscach, w których rozkłada się substancja roślinna. Najczęściej muszki owocowe można znaleźć na fermentujących owocach w winiarniach, w browarach, w kwaszarniach ogórków i zakładach przerabiających owoce.

Szkodliwe są larwy i osobniki dorosłe „małych muszek”. Larwy zanieczyszczają i niszczą produkty spożywcze i paszowe. Muchówki te przenoszą różne drobnoustroje, w tym grzyby pleśniowe i bakterie, które zakłócają procesy fermentacyjne prowadzone w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego, a w miejscach przygotowywania paszy – przyśpieszają fermentacje karmy. Szczególnie niebezpieczne są wówczas, gdy ich rozwój odbywa się w odchodach, skąd dorosłe muchówki przenoszą do produktów spożywczych.

Obecność licznych muszek owocowych w pomieszczeniu świadczy o tym, że w nim znajduje się fermentująca materia organiczna. Mogą to być gnijące owoce, warzywa, a także rozkładające się resztki paszy rozrzuconej w ściółce przez zwierzęta.

Przed przystąpieniem do dezynsekcji należy zlokalizować miejsca, w których rozwijają się i żerują ich larwy. Są to najczęściej gnijące owoce i warzywa, soki owocowe, kiszone ogórki, gnijące ziemniaki, resztki gnijącej i fermentującej paszy. Produkty opanowane przez muszki należy szybko usunąć z pomieszczenia zniszczyć, gdyż nie nadają się do spożycia. Karmniki należy systematycznie czyścić, myć i dezynfekować. Pojemniki na śmieci z resztkami żywności i pasz należy jak najprędzej opróżniać i dbać, aby stale były przykryte.

Komary i ich zwalczanie

Na terenie miasta, w parkach, w ogrodach i w zabudowaniach gospodarczych osobniki dorosłe komarów zwalcza się głównie za pomocą produktów biobójczych przeznaczonych do tępienia komarów. Podawane są one zwykłymi opryskiwaczami lub za pomocą specjalistycznej aparatury gwarantującej opryskiwanie ultraniskoobjętościowe (ULV) lub zamgławianie.

Na otwartych przestrzeniach przeprowadza się zabiegi z użyciem helikopterów i samolotów rolniczych lub pojazdów naziemnych (samochodów), za pomocą których rozprowadza się najczęściej insektycydy pyretroidowe metodą opryskiwania ULV lub zamgławiania. Na terenach popowodziowych latem 2010 r. najczęściej stosowano do zwalczania osobników dorosłych komarów preparaty: Aqua K-Othrine, Bifent, Exit 100 i Imifog. Nie wykonywano zwalczania larw komarów, gdyż nie mieliśmy do dyspozycji właściwych produktów biobójczych do niszczenia larw komarów, jak np. Bactimos, Simulin i VectoBac.

Zabiegi na otwartych przestrzeniach należy wykonywać bardzo ostrożnie. Należy zadbać o to, aby nie naruszyć równowagi biologicznej w środowisku, aby nie zanieczyścić środowiska stosowanymi produktami biobójczymi oraz żeby nie zniszczyć fauny pożytecznej lub dla nas obojętnej.

Meszki i ich zwalczanie

Meszki (Simuliidae) są małymi muchówkami o krępej budowie ciała, z tułowiem wyraźnie zgarbionym. Są mniejsze od komarów i ciemno ubarwione. Długość ich ciała wynosi 3-6 mm. Mają krótkie i szerokie skrzydła układające się w czasie spoczynku daszkowato. Czułki są krótkie i zbudowane z kilkunastu paciorkowatych członów. Ich aparat gębowy jest typu kłującego. Kłujką podobną do sztylecika przebijają skórę żywiciela, dostają się do naczyń krwionośnych i wysysają krew.

Meszki w terenie są zwalczane metodą rozpylania w powietrzu wybranego środka biobójczego za pomocą zamgławiaczy, które umożliwiają wytworzenie kropli o wartości średnicy poniżej 50 µm. W zależności od typu urządzenia uzyskuje się „zimną mgłę” lub „gorącą mgłę”.