Muszki owocówki i ich zwalczanie

Muchówki (Diptera) są bardzo zróżnicowanym w gatunki rzędem owadów. Ich cechą charakterystyczną jest to, że mają jedną parę błoniastych skrzydeł lotnych na śródtułowiu. Druga para skrzydeł na zatułowiu jest szczątkowa i nosi nazwę przezmianek. Skrzydła są przeźroczyste, czasem z ciemnymi plamami. Pasożytnicze muchówki są zupełnie bezskrzydłe. Głowa muchówek zaopatrzona jest w aparat gębowy, który jest bardzo zróżnicowany u poszczególnych grup. Może być liżący, kłująco-ssący i tnąco-liżący.
Wśród muchówek wyróżniamy duże owady, jak np. gzy bydlęce (Hypoderma lineatum, H. bovis), których larwy pasożytują na inwentarzu. Są też owady o średnich rozmiarach, np. mucha domowa (Musca domestica), a także „drobne muszki”, których długość ciała wynosi najwyżej kilka mm. „Drobne muszki” są wśród muchówek krótkorogich i długorogich, a najpospolitsze wywilżny (muszka owocówka) (Drosophila
Wywilżny (Drosophila)
                                                                                            
                                                                                                        Szkodliwość muszki owocówki

Wywilżny, zwane popularnie muszkami owocowymi lub drozofilami, są zaliczane do muchówek krótkorogich. Bardzo często występują w miejscach, w których rozkłada się substancja roślinna. Najczęściej muszki owocowe można znaleźć na fermentujących owocach w winiarniach, w browarach, w kwaszarniach ogórków i zakładach przerabiających owoce. Zalatują również do domów i występują w mieszkaniach. Zasiedlają też budynki inwentarskie, gdzie rozwijają się w paszy, która fermentuje w ściółce rozrzucona przez zwierzęta. Są bardzo pospolitymi szkodnikami, a najczęściej z wywilżn w budynkach inwentarskich występuje wywilżna octówka i karłówka.
Szkodliwość wywilżn. Muszki owocowe mogą transportować mikroorganizmy chorobotwórcze mechanicznie na swoim ciele lub umożliwiają patogenowi wzrost i rozwój wewnątrz własnego ciała.
Muszka silnie przyciągana zapachem gnicia i fermentacji siada nie tylko na produktach spożywczych i paszowych, lecz również na odpadkach oraz odchodach ludzi i zwierząt. W substratach tych z reguły znajdują się liczne drobnoustroje chorobotwórcze. Budowa zewnętrzna wywilżny (szorstka powierzchnia ciała, szczecinki oraz budowa aparatu gębowego) ułatwia zatrzymywanie się na nich dużej ilości różnorodnych mikroorganizmów i przenoszenia ich na żywność i paszę. Wywilżna na swym ciele może przenosić z odchodów ludzi i zwierząt takie bakterie jak: Campylobacter, Salmonella, Shigella.
Profilaktyka i zwalczanie wywilżn. Obecność licznych muszek owocowych w pomieszczeniu świadczy o tym, że w nim znajduje się fermentująca materia organiczna. Mogą to być gnijące owoce, warzywa, a także rozkładające się resztki paszy rozrzuconej w ściółce przez zwierzęta.
                                                                                               
                                                                                                          Zwalczanie muszki owocówki

Przed przystąpieniem do dezynsekcji warszawa należy zlokalizować miejsca, w których rozwijają się i żerują ich larwy wywilżn. Są to najczęściej gnijące owoce i warzywa, soki owocowe, kiszone ogórki, gnijące ziemniaki, resztki gnijącej i fermentującej paszy. Produkty opanowane przez muszki należy szybko usunąć z pomieszczenia zniszczyć, gdyż nie nadają się do spożycia.
Muszki owocowe są bardzo wrażliwe na działanie wielu środków owadobójczych (insektycydów). Zabieg dezynsekcji należy wykonać w formie oprysku. Można też poustawiać pułapki (pojemniki) z ciekłym atraktantem, który skutecznie wabi muszki.
W pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych można również stosować preparaty aerozolowe lub paski owadobójcze emitujące dichlorfos.
Gdy szkodnik występują licznie, wtedy należy przeprowadzić zabieg zamgławiania (dezynsekcji warszawa) „na zimno” lub „na gorąco” dozwolonym pyretroidem.
Firma CleanSpot świadczy usługi z zakresy zwalczania muszek owocówek za pomocą zabiegu dezynsekcji warszawa. Stosujemy opryski tradycyjne oraz zamgławianie ULV.