Dezodoryzacja - zabieg mający na celu wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów z naszego otoczenia.

W trakcie zabiegu dezodoryzacji usuwane są niepożądane zapachy m.in. artykułów codziennego użytku, ciała, powietrza wnętrz lub strumieni gazów, wprowadzanych do atmosfery z różnych instalacji (np. przemysł, hodowla, obiekty gospodarki komunalnej).

Zapachy, zarówno te przyjemne, jak i nieprzyjemne, to związki chemiczne, organiczne lub nieorganiczne. Zalicza się do nich między innymi amoniaki, siarkowodóry czy węglowodory aromatyczne. Wydzielają się one w najprzeróżniejszych procesach i są mieszaniną różnych substancji.

Proces eliminowania przykrych zapachów (dezodoryzacja) może być przeprowadzony na różnych etap:

  • w trakcie ich powstawania – wpływanie na procesy ich wydzielania się lub uwalniania poprzez absorpcję,
  • usuwanie już istniejących zapachów,
  • zmniejszanie skutków odczuwania nieprzyjemnych zapachów po przez ich usunięcie lub zamaskowanie przy wykorzystaniu środków chemicznych.