Deratyzacja (odszczurzanie) - zabieg polegający na zwalczaniu za pomocą metod chemicznych, mechaniczne, fizycznych lub biologicznych gryzoni i innych uciążliwych ssaków (najczęściej szczury i myszy). W walce stosuje się przeważnie trutki pokarmowe oraz pułapki mechaniczne.
Zabiegi deratyzacji wykonujemy na terenie Warszawy.

Wykorzystywane w naszej firmie środki wyróżniają się wysoką skutecznością, ponieważ:

  • zawierają substancje mumifikujące padłe osobniki,
  • zawierają hormonalne substancje wabiące, które przyciągają gryzonie,
  • zabezpieczone są przed przypadkowym spożyciem lub kontaktem z ciałem ludzkim.

Najczęściej zwalczanymi szkodnikami są: szczur wędrowny i śniady oraz mysz domowa. Gryzonie te nie tylko potrafią zjadać produkty, półprodukty oraz surowce wykorzystywane do produkcji (na przykład w zakładach spożywczych), ale również powodują ich zanieczyszczenie swoimi odchodami i włosami, co jest dodatkowym zagrożeniem.

Skuteczne metody deratyzacji powinny również zapobiegać dostaniu się gryzoni do pomieszczeń/budynków, ponieważ mogą znaleźć w nich kryjówki i miejsce do rozrodu.

Znaczenie epidemiologiczne:

Nie można wycenić strat jakie niesie szkodliwość gryzoni wywołana możliwością roznoszenia chorób, podobnie jak nie da się wycenić naszego zdrowia. Szczury są nosicielami, a także siewcami zarazków około sześćdziesięciu chorób zakaźnych i inwazyjnych. Drobne gryzonie myszowate również mogą stanowić źródło m.in.:

  • leptospirozy, salmonelozy, kampylobakteriozy, gorączki Q,
  • innych licznych chorób wirusowych takich jak np.: wirusowego kleszczowego zapalenia mózgu.

Znaczenie ekonomiczne:

Populację szczurów w Polsce w 1997 r. określono na ok. 20 mln sztuk tj. 0,5 szczura na jednego mieszkańca. W ostatnim czasie można zauważyć wyraźne zmniejszenie się liczby szczurów, dzięki większej świadomości ludzi o zagrożeniu jakie niesie ze sobą obecność tych gryzoni w budynkach i w ich najbliższej okolicy .

W przeciwnym natomiast kierunku rozwija się populacja gryzoni myszowatych, ich liczba w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się co najmniej trzykrotnie. Populację drobnych gryzoni myszowatych szacuje się na 100 000 szt. na km2.